Trường THPT Hữu Nghị Quốc tế
Số 36, Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh
quận Lê Chân
Thành phố Hải Phòng Việt Nam
0869 72 16 16
tuyensinh.thpt@hns.edu.vn
Google Maps